• Nieuwe buurtbewoners zullen op afspraak bezocht worden door een of meerde bestuursleden, tevens kunnen deze personen lid worden van de buurt door ons formulier ( aanmelding Heidebuurt) en in te vullen en naar het bestuur te sturen
  • Financiële activiteiten vallen onder verantwoording van penningmeester Sigrid Nouwen. Banknummer van de buurt: NL13RABO 0122212061
  • Voor attenties bij een 25- of 50 jarig huwelijksfeest, geboorte, jubileum etc. kunt u als buurtlid terecht bij  het bestuur van de Heidebuurt. Een van de bestuursleden zal er voor zorgen dat er een geschenk van de buurt naar betreffende persoon of gezin gebracht wordt. Dit dient u zelf aan te geven bij betreffende persoon.
  • Bij een ongeval, langdurige ziekte of sterfgeval van een buurtlid zal het bestuur  ook zorgen voor een bloemstuk, fruitschaal of een condoleancekaart. Mocht er sprake zijn van bovenstaande gevallen en wenst u hiervan gebruik te maken, dan dient u dit zelf aan te geven bij het bestuur.  Schakel bij twijfel altijd iemand van het bestuur in.
  • De mogelijkheid bestaat om contact te leggen met de avondwake-commissie van onze buurt. Betreffende personen kunnen in overleg met nabestaanden van een overledene een dienst in “Oos Hoes” samenstellen. Voor het opnemen van contact zie onder “commissie avondwake” voor namen en telefoonnummers van betreffende commissieleden.
  • Voor verhuur van tafels, stoelen, servies, partytent etc., en voor huur van “Oos hoes”: zie onder “commissie beheer Oos hoes” .
  • Voor afval van plastic, blik, blank en gekleurd glas en papier/karton kunt u op locatie bij “Oos hoes” terecht. Draag er zorg voor dat er zich geen afval buiten de containers bevind,  hierdoor houden we de omgeving zo schoon mogelijk. Maak afval wat niet door de opening van een van containeropeningen past kleiner, of neem het weer mee naar huis en deponeer het in uw eigen container. Denk aan ons milieu.
  • Twee maal per jaar wordt er door joekskapel “Angesom” oud ijzer opgehaald. U wordt hiervoor via de mail benaderd, op de dag van ophalen bellen leden bij U aan of U wat heeft.

© 2017 Buurtvereniging ‘Heidebuurt’, typefouten en wijzigingen voorbehouden.